Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte, ledere og tillitsvalgte, til sammen 11 personer. Medlemmene kommer fra både Hamarøy og Tysfjord kommune, og skal jobbe for en felles arbeidsgiverplattform under omstillingsprosessen og utarbeide den nye kommunens arbeidgiverpolitikk. Leder av arbeidsgruppen er Heidi Marie Kalvåg som i dag jobber som leder i Drag barnehage.