Kurset informerer om hvor ansatte kan finne mer informasjon om de ulike verktøyene. Kurset gir en innføring i Office 365 som vil være et viktig verktøy i nye Hamarøy kommune, og kan føre til mer effektiv kommunikasjon og arbeidsprosesser. I løpet av kurset går vi igjennom bruk av mail og kalender. Vi viser hvordan man kan samarbeide i ulike verktøy som Word og Excel og gir en innføring i Teams som et mer uformelt samhandlingsverktøy på enheter og i prosjekter.

Meld deg på kursene på torsdag 9.mai eller fredag 10. mai.