I disse dager vurderes ulike alternativer til IKT-plattform. Det er besluttet å gå for Office365 som digitalt kommunikasjonsverktøy i den nye kommunen. Digitaliseringsprosjektets egne faggrupper innen IKT-infrastruktur, oppvekst, helse og omsorg, teknisk og administrasjon har startet sitt arbeid og vurderer fagsystemer, bruken av fagsystemer, kompetansenivå og opplæringsbehov. Fra november er Dejan Zinajic frikjøpt som personvernombud og leder for faggruppen helse og omsorg.