Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse og omsorg

DSC_3840

Hvordan skal Helse og omsorg ivaretas i nye Hamarøy?

Arbeidsgruppa for Helse- og omsorgssektoren i Nye Hamarøy arbeider nå med å beskrive statusen for sin sektor i dagens Hamarøy og Tysfjord kommuner. Med utgangspunkt i omsorgstrappa skal arbeidsgruppa komme med forslag blant annet til hvordan kommune kan:
- satse på åpen omsorg for at folk kan bo hjemme lengst mulig;
- ha et moderne døgn- og dagtilbud;
- ha et godt rehabiliteringstilbud med fokus på hverdagsrehabilitering;
- vektlegge et godt tilbud til demente;
- intensivere arbeidet med å innføre velferdsteknologi;
- utvikle psykiatritjenestene;
- utvikle helsesøster/jordmortjenesten;
- legge til rette for tjenester på samisk.