Vanligvis legges det ut informasjon på kommunens nettside og facebookside. Nå kan innbyggere og publikum som ikke er på nett, holde seg oppdatert via infoskjermer. Infoskjermene er hengt opp på strategiske plasser rundt om i den nye kommunen: venterom på legekontorer, personalrom på skoler, butikker, biblioteket og etc. Skjermene skal bidra til å spre informasjon om hva som skjer rundt omkring i den nye kommunen.

 

Bilder Egil Skalltje