Her kan du lese referatet fra arbeidsgruppas første møte som fant sted torsdag 16. mai.

Referat møte ISK 16 mai

 

Ingressbilde: skilt ved "Dyreberget" på Leiknes