Kommunalleder for oppvekst blir Gunnar Solstrøm. Solstrøm har hatt stillingen som kommunalsjef for oppvekst i Tysfjord kommune siden 2008, og har i tillegg gode kunnskaper innenfor samisk kultur og språk.

Grete Prestegård, som har vært kommunalsjef for helse og omsorg i Hamarøy siden 2017, har takket ja til stillingen som kommunalleder for helse og velferd i den nye kommunen. Hun har tidligere vært avdelingsleder både innenfor institusjon- og hjemmetjenesten.

Kurt Fossvik er tilsatt som assisterende rådmann i nye Hamarøy. Assisterende rådmann er tenkt å ha det overordnede ansvaret for stab og støttefunksjoner. Assisterende rådmann vil også være rådmannens stedfortreder. Fossvik har hatt stillingen som kommunalleder for oppvekst i Hamarøy siden 2013, og var i tillegg konstituert rådmann i deler av 2016.

- Jeg synes lederkabalen ble veldig bra, sier rådmann for nye Hamarøy, Eirik André Hopland. I tillegg til dyktige folk, har vi fått en sammensetning med forholdsvis bra spenn i alder, vi har begge kjønn representert, og vi har fått med oss solid samisk kompetanse.

Da fellesnemnda vedtok overordnet struktur for nye Hamarøy den 28. februar, ble det klart at det tredje hovedområdet som skal ha egen kommunalleder er samfunnsutvikling. Denne stillingen har omstillingsutvalget besluttet å lyse ut, da det ikke var kandidater med tilstrekkelig kompetanse som viste interesse. Utlysningen vil skje i løpet av de nærmeste dagene.

- Stillingen som kommunalleder for samfunnsutvikling er krevende, men også utrolig spennende! Den favner fra rent tekniske tjenester til både næring, kultur og frivillighet. En unik mullighet til å bidra til samfunnsbygging i den nye kommunen, forteller Hopland.

Nå som lederstillingene i nye Hamarøy er på plass, vil arbeidet med å innplassere øvrige kommunale stillinger komme i gang for alvor. I denne prosessen er den vedtatte omstillingsavtalen et viktig verktøy.

 

DSC_4322.jpgOmstillingsutvalget har arbeidet for å få kommunallledere på plass