DSC_1837

Ørjan Higraff

Prosjektleder.

epost: orjan.higraff@hamaroy.kommune.no

tlf: 90630843

DSC_1840

Tore Løding

Prosjektmedarbeider kommunikasjon.

epost: tore.loding@hamaroy.kommune.no

tlf: 94871534

DSC_1825

Per Elling Braseth-Ellingsen

Prosjektmedarbeider næring.

epost: per.elling.braseth-ellingsen@hamaroy.kommune.no

tlf:  90730262

DSC_2392

Beate Nordås

Trainee.

DSC_1823

Eva Larsen

Prosjektmedarbeider HR.

DSC_1829

Egil Skalltje

Prosjektmedarbeider digitalisering.

DSC_1814

Sverre Tor Olsen

Prosjektmedarbeider digitalisering.

DSC_2670

Dejan Zinajic

Personvernombud/GDPR, beredskap helse.

DSC_1835

Even Ediassen

Prosjektmedarbeider.

DSC_1817

Trine Olvik

Politisk sekretær fellesnemnda.