De siste tre årene har Mobakken bodd i Longyearbyen hvor hun har fylt stillingen som næringsrådgiver for Longyearbyen lokalstyre. Hun kommer opprinnelig fra Narvik hvor hun også i dag er etablert med familie.

Mobakken har – i tillegg til erfaringen fra Longyearbyen lokalstyre – arbeidserfaring fra blant annet næringsutviklingsselskap, bompengeselskap og bank.  Hun har erfaring med omstillingsarbeid, og fra arbeid i spenningsfeltet mellom politikk og administrasjon.

Av utdanning har Mobakken en MBA, og «Næringsutvikling i Nordområdene» fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun har også ett år med administrasjon og ledelse fra daværende Høgskolen i Harstad, samt 1. og 2. avdeling jus.

Siden nye Hamarøy kommune fortsatt vil være en liten kommune mener Mobakken det blir ekstra viktig å samarbeide med andre kommuner. 
«Godt samarbeid mellom kommunene i regionen vil være svært viktig for at kommunen skal klare å levere gode tjenester til sine innbyggere», sier Mobakken.

Nå som det er bestemt at kommunen skal være tospråklig er det mye spennende å bygge videre på.
«Lulesamisk språk og kultur gir unike muligheter for kommunen, og jeg ser fram til å samarbeide med og løfte fram det flerkulturelle samfunnet,» sier Mobakken.

Rådmann Eirik Andre Hopland er svært fornøyd med at Mobakken har takket ja til stillingen som kommunalleder.
«Mobakken vil med sin utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring bidra til å styrke kommunen og kommunens ledelse på flere måter.  Jeg ser frem til at hun starter opp hos oss i Hamarøy,» sier Hopland.

Mobakken vil tiltre stillingen 1. desember. Hun skal denne høsten ivareta arbeidet som prosjektleder med mål om at det etableres et Nasjonalparkinformasjonssenter på Svalbard. Så snart hun sammen med styringsgruppen har levert forprosjektet til Klima- og miljødepartementet (KLD) kommer hun til Hamarøy.