Kommunestyret vil bestå av 17 representanter. Nye Hamarøy vil følge formannskapsmodellen, og formannskapet vil ha 5 representanter. Ifølge den nye kommuneloven er også kontrollutvalg, eldreråd, ungdomsråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse lovpålagt. Det arbeides nå med å fastsette reglement for kommunestyret og et delegasjonsreglement. Hvem som skal sitte i det nye kommunestyret vil bli avgjort ved høstens kommunestyrevalg. Valglistene finner du her.