Office 365 inneholder mange muligheter og en av «de bedre» er Teams. Dette er et produkt for samarbeid og samhandling. Man kan innen et konkret prosjekt lage et område (ei gruppe) hvor man kan dele filer, håndtere rapporter og fordele oppgaver. De personene prosjektet angår blir invitert inn i gruppen og kan følge utviklingen i prosjektet. Gruppen kan chatte sammen, ringe hverandre med video eller planlegge møter. All historikk for chat og filer ligger lagret i løsningen og er lett tilgjengelig, og Teams passer på at du alltid jobber i siste versjon av dokumentet.