IMG_3851
Anne Kalstad Mikkelsen hadde foredrag «Å bryte taushet i samiske samfunn» og tok for seg Árrans rolle som samfunnsaktør og vårt arbeid når det gjelder vanskelige, triste og kontroversielle fortellinger

Informasjon fra Arran

Árran lulesamiske senter, i regi av Jasska/Trygg og delprosjekt 5 «Tillitsbygging», tilbyr kurs i Samisk kulturforståelse våren 2019, som et ledd i kompetanseheving for offentlige ansatte og deres samarbeidspartnere. Hver kursbolk er bestående av en dag med grunnleggende innføring i Samisk kulturforståelse og en dag med fordypningsemner.

Kurset tilbyr en rekke interessante foredrag av forelesere og et mangfold av fagkompetanse:

  • samisk historie, identitet og kultur;
  • slekts-relasjoner, kjønn og kjønnsperspektiv i samiske samfunn, samisk identitet i form av duodje og kofta;
  • samiske rettsutviklingen og institusjonaliseringen av en ny samepolitikk i Norge;
  • kartlegging av erfaringer og bruk av tradisjonell helbredelse i to kommuner i Nord-Norge;
  • religiøs tro og virkelighetsforståelse, brudd og kontinuitet i tro og praksis knyttet til bl.a døden og den underjordiske virkeligheten;
  • læstadianisme knyttet til identitet
  • og etc.
IMG_3829
Bruce Morén-Duolljá (jobber som førsteamuniensis i språk ved Nord universitet) snakker om de samiske språkene sett i et historisk og et lokalt perspektiv

Les mer her.

 

Foto: Siv Reidun Sandnes og Per Elling Braseth-Ellingsen