Alt samen var det 10 representanter fra Nye Hamarøy. Her på bilde er en del representanter fra både Tysfjord vestside og Hamarøy. Satsning på velferdsteknologi er en del av Digitaliseringsprosess og en av bærebjelkene til helsesektor i Nye Hamarøy.

 

Tekst og bilde Dejan Zinajic