Vuorbbe biejvijn

Gratulerer med dagen. Denne dagen Den 6. februar er samenes nasjonaldag også kalt samefolkets dag. 

Det første samiske landsmøtet ble avholdt den 6. februar i 1917. Nasjonaldagen ble vedtatt av samekonferansen i 1992 og er felles for hele Sapmi – Norge, Sverige, Finland og Russland.

Om Elsa Laula Renberg

Samefolkets dag knyttes til seksbarnsmoren, jordmora, reindriftssamen Elsa Laula Renberg. Elsa Laula ble født i 142 år siden og var med på å stifte den første sameforeningen i 1904. Hun engasjerte seg i sosiale forhold, fattigdomsproblemer, utdanning -  skole og språkforhold samt retten til land og vann. (Reindriftsnæringa var truet av den moderne tid og industrisamfunnets interesser).

Kampen for et rettferdig liv for seg og sitt folk, og kampen for bedre sameksistens på tvers av genser, både fysiske og mentale sperrer var ei sterk drivkraft.

Det er altså over 100 år siden det første stormøtet ble arrangert i Trondheim. Til dette møtet klarte altså Elsa Laula Renberg samle både myndigheter, samer og andre nordmenn. Tema på møtet var samenes rettigheter eller snarere mangel på sådannne.

Sametingspresidenten, Aili Keskitalo sier om Elsa:

  • Til tross for at hun fikk mann og barn, fortsatte hun å kjempe. Hun jobbet for samiske rettigheter, for at samiske barn skulle lære samisk på skolen og for at reindriftssamene skulle får beholde sine rettigheter, Hun var visjonær og sterk leder. Jeg er veldig stolt over at vi har en så tydelig kvinnelig figur i vår historie. For samene er hun et nasjonalt symbol.

Elsa Laula er sitert med følgende ord:

  • De har forsøkt, og det har dere også, med trusler, bøter, løgner og  baksnakking å få meg til å tie.  Forsøkt å skremme meg til taushet.  Og  jeg har vært taus lenge nå, og ingenting skjer med samesaken.

Skulle noe skje, måtte ho stå på..

Dette er gjenkjennbart også i dag, 0ver 100 år senere så opplever vi nettopp dette når man kjemper på den politiske arenaen. Det er noe å tenke på.

I disse dager lages det valglister for ulike parti. Det er kvinner og menn som stiller opp for å ivareta det offentlige fellesskapet.

De må for all del ikke være tause. Dere må være litt Elsa Laula,,,

FORDI:

Nye Hamarøy er gitt et ekstra stort samfunnsoppdrag. Nye Hamarøy skal være en samisk forvaltningskommune i det lulesamiske kjerneområdet. Der det samiske skal likestilles med det norske. Dette kan være en utfordring for alle. Det kan gi spenninger, men også store muligheter.

Det er med ungene vi må starte. Barnehage, grunnskole og videregående skole vil være viktige i utviklingsarbeidet som vi står overfor. Den samiske kulturen skal gis plass og utvikles sammen med den norske. Det samiske språket har vært glemt og gjemt etter mange års fortielse. Det er store oppgaver til læreinstitusjonene når dette skal gjenskapes. Jeg er veldig glad for det arbeidet som er lagt ned allerede. Og jeg er så glad for MIHA-konserten og «Vi er her». Jeg ser fram til og er spent på fortsettelsen.

Så til dere som engasjerer dere i politikken, vil jeg si at man må kunne forvente at storsamfunnet, staten også må bidra til at Nye Hamarøy kan lykkes med samfunnsoppdraget, og utfordringen som er gitt oss.

Det ligger mye lærdom i levde liv. Vi må ikke dvele ved fortiden. Men ved å se tilbake kan vi også finne gode veger framover. Og for alle kvinnene som engasjerer seg i politikken, så kan det være godt med et symbol som Elsa Laula. Det viser at kvinner har hatt store og visjonære tanker lenge før kvotering og rettighetslover.

Takk for oppmerksomheten og ha gode tanker videre!