Fellesnemnda har bestemt at det skal utarbeides et forslag til arbeidsgiverpolitikk for den nye kommunen. Arbeidsgruppe for delprosjekt «Arbeidsgiverpolitikk» ønsker at flest mulig av lederne, ansatte og tillitsvalgte skal være med på å utarbeide forslaget til arbeidsgiverpolitikk. For å få dette til på en god måte utfordrer vi akkurat deg til å engasjere dem i diskusjonen.

Ppt-presentasjonen finnes her.