Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Valg 2019

valglogo_gull_bokmaal

Valglister for nye Hamarøys kommunestyre

Hamarøy kommune har mottatt følgende lister til kommunestyrevalget 2019. Innleverte lister legges ut til offentlig ettersyn etter valglovens § 6-6. Valgstyret skal behandle og godkjenne listeforslagene innen. 1. juni.

Valg 2019

Høsten 2019 skal det velges ett nytt kommunestyre for nye Hamarøy. Fellesnemda har allerede vedtatt at valgkretsene skal være de samme som før, det vil si at på Tysfjords vestside er det Musken, Drag og Storjord som er velgkretser, mens valgkretsene i dagens Hamarøy kommune benyttes også for valget i 2019.