Forslagstillers beskrivelse/begrunnelse

Mitt forslag tar utgangspunkt i et verdenskjent og ikonisk bilde fra Dyreberget på Leiknes i Tysfjord. Dette bildet har fasinert meg spesielt, helt siden første besøk for mange år siden. Bildene på bergene er unike for Nord-Salten området, og blir anslått til å kunne være så gamle som 9000 år. Det viser hvor lenge mennesker har levd i dette området, - helt tilbake til første perioden etter istida. Motivet passer godt ettersom det trolig symboliserer to svaner i kurtise. Svaner er monogame og holder visstnok sammen hele livet. Når vi leter etter et symbol som kan representere begge kommunene som slår seg sammen, synes jeg dette er vakkert og aktuelt.

Juryens begrunnelse

Jurymedlemmene er enstemmige om at vinnerforslaget er det sterkeste forslaget for nytt kommunevåpen for nye Hamarøy. Forslagstillernes begrunnelser forklarer klart og tydelig hva det nye kommunevåpenet representerer, og illustrasjonen er lett å oppfatte. Det er i formen vakkert, stilsikkert og stilrent, og symbolikken står sterkt alene. Forslaget vil lett kunne utarbeides i et uttrykk som følger de fleste heraldiske regler. Det skiller seg også klart ut fra andre kommunevåpen.