Forslagstillers beskrivelse/begrunnelse

Dette er et kommunevåpen avbildet en rype. Rypen er en stolt fugl som vi har i Norge. Fuglen ser vi ofte i naturen, som en fredelig skapning.

Juryens begrunnelse

Svært mange innleverte forslag har dyr eller fugler som motiv. Juryen synes denne skissen er enkel og ideen er god. Rypa som symbol bringer frem positive assosiasjoner.