Forslagstillers beskrivelse/begrunnelse

Spekkhoggeren har vært et vanlig syn i både Tysfjords og Hamarøys fjorder, og en tid en del av Tysfjords inntekt. Den er lett gjenkjennelig, og helt unik, da ingen andre kommuner har denne i skjoldet sitt. Med dette vil vi også følge dyretemaet i de to kommunenes tidligere våpenskjold.

Juryens begrunnelse

Forslaget er unikt i kommunevåpensammenheng, og spekkhoggeren har en sterk attraksjonsverdi også utenfor det geografiske området. Forslaget er også tydelig og lett gjenkjennelig.