Forslagstillers beskrivelse/begrunnelse

Skissen tar utgangspunkt i svaneparet, en av de flotte delene av helleristningen og bergkunsten på Leiknes, lengst nord i vår nye kommune. Bildet er 9000 år gammelt og laget av våre felles forfedre. Det føles rett å ha dette sterke symbolet når vi nå skal skape et nytt kommunevåpen og nytt symbol for oss. Svaneparet gir meg mange tanker og refleksjoner, og mange av disse er relevant når vi skal bygge en ny kommune. De er stolte, vakre og elegante. De er et symbol på to som har valgt hverandre, og som overlapper hverandre. Når et svanepar har valgt hverandre holder de sammen hele livet. De samarbeider og de beskytter sine barn. De symboliserer samarbeid og likeverd. Disse symbolene er viktig når identiteten til vår nye kommune skal skapes – og når mennesker fra to folk og to kulturer skal skape en felles god framtid. Skissen inneholder ikke fargevalg. I en eventuell videre utformingsprosess bør fargevalg utprøves med utgangspunkt i at rødt, hvitt og blått er farger med sterk forankring både i den lulesamiske og norske tradisjonen.

Juryens begrunnelse

Jurymedlemmene er enstemmige om at vinnerforslaget er det sterkeste forslaget for nytt kommunevåpen for nye Hamarøy. Forslagstillernes begrunnelser forklarer klart og tydelig hva det nye kommunevåpenet representerer, og illustrasjonen er lett å oppfatte. Det er i formen vakkert, stilsikkert og stilrent, og symbolikken står sterkt alene. Forslaget vil lett kunne utarbeides i et uttrykk som følger de fleste heraldiske regler. Det skiller seg også klart ut fra andre kommunevåpen.