Forslagstillers beskrivelse/begrunnelse

Jeg synes at det nye kommunevåpenet kan naturlig forene de gamle kommunevåpnene. Det er mye omtanke bak både hummer og gaupe så jeg synes man må ikke nødvendigvis finne på noe helt nytt for den nye kommunen. Det blir på en måte fornuftig gjenbruk :) 

Juryens begrunnelse

Mange av forslagene spiller på de to gamle kommunevåpnene, og av alle disse har dette forslaget den beste løsningen. Forslaget bevarer tradisjon fra begge områdene på en fin måte.