Forslagstillers beskrivelse/begrunnelse

Spissenene symboliserer fjellene Hamarøyskaftet og Tilthornet og bølgen i skjoldbunnen symboliserer nærhet og tilknytning til sjø / hav / fjord. Gullfargen symboliserer fjellene i midnattsol.

Juryens begrunnelse

Det grafiske uttrykket står sterkt i dette forlaget. Motivet har en fin balanse mellom fjell og hav. Symbolikken er enkel og tydelig, og hele skjoldflaten er brukt på en god måte.