Forslagstillers beskrivelse/begrunnelse

Kraft (anlegg). Fisk (oppdrett). Reinhorn (samisk kultur).

Juryens begrunnelse

Dette er et kraftig og symboltungt forslag med fokus på næring og kultur. Forslagstilleren har vist stort engasjement med mange bidrag, og uttrykker seg interessant og annerledes.