Oppstart for arbeidsgruppa som skal jobbe med plan for næringsutvikling er 7-8. januar. Gruppa skal levere sin rapport innen påske. Mandatet for gruppa ble vedtatt i fellesnemda 10.12.2018. Arbeidsgruppa skal vurdere dagens situasjon i kommunenen og lage en overgangsplan og en utviklingsplan for sitt fagområde.