De viktigste grendene og tilhørende områder

STORJORD
Korsnes, Tysnes, Bognes, Østvik, Kalvik, Forså og Rørvik 

DRAG
Hellandsberg 

MUSKEN
Leirelv, Hustoft, Josommerseth, Pålsommerseth, Nordbukt og Hellemobotn

OPPEID
Juvika, Kulen, Brattli, Gurendal, Slettbakk og Hamsund, Egerdal og Buvåg Uteid og Kalstad, Presteid, Finvik og Nygård 

TRANØY
Nordbygda – Vassbotn, Brennvik, Helland, Sommersel, Leirvåg, Hamlot, Skogvoll og Steinsosen 

SKUTVIK
Ness, Liland, Steinslandsfjell, Røsvik, Skottestad, Hoffmansfjell og Haukås

INNHAVET
Sagfjorden, Kråkmo, Finnøy 

ULVSVÅG
Tortenås, Nordkil, Skarvik, Sørkil, Skillvassbakk og Kalvåg