Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

Hvordan levere listeforslag: https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2019/lister-og-partier/veiledning-til-utfylling-av-listeforslag/

For ytterligere opplysninger, se www.valg.no eller ta kontakt med Servicekontoret v/Trine Olvik telefon 909 81 253 eller trine.olvik@hamaroy.kommune.no