- Det er med skrekkblandet fryd jeg går løs på denne oppgaven. Det er ikke mange i dette landet som får muligheten til å «overta» en helt ny kommune, sier Hopland.

- Det er mange utfordringer som venter. Man må være ydmyk og lyttende, men samtidig besluttsom. Dette er en krevende balansegang.

Når kommunene skal slås sammen medfører det at alle kommunalt ansatte blir en del av en større organisasjon.

- Jeg ser frem til å bli kjent med alle ansatte fra Tysfjord som skal jobbe i nye Hamarøy, og har som mål å besøke alle de kommunale arbeidsplassene på Tysfjords vestside før den nye kommunen trer i kraft, sier Hopland.

- Det kommer til å ta noe tid å få den nye organisasjonen inn i nye rutiner, og litt innkjøringsproblemer må nok forventes. Jeg har imidlertid tro på at vi blir en mer robust og effektiv organisasjon i den nye kommunen, sammenlignet med dagens drift i Tysfjord og Hamarøy.

At det totale innbyggertallet vokser til ca 2800 medfører også nye utfordringer.

- Jeg er bevisst på at nye Hamarøy skal være noe alle innbyggerne føler seg som en del av. Dette er en jobb som også krever innsats fra både politikere og den enkelte innbygger.