De fire stillingene vil være besatt i løpet av mai/juni. De tre hovedområdene som skal ha sin egen kommunalsjef er oppvekst, samfunnsutvikling, samt helse og velferd. Assisterende rådmann er tenkt å ha det overordnede ansvaret for stab og støttefunksjoner. Assisterende rådmann vil også være rådmannens stedfortreder. Denne overordnede strukturen ble vedtatt av fellesnemda 28. februar (sak 20/19).