Her finner du alle forhåndsstemmelokaler: www.valg.no/valglokaler. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til riktig kommune innen 10. september.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg vil du ellers ikke få avgi stemme. Dersom du har fått tilsendt valgkort bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Ta kontakt med din hjemkommune dersom du ikke har mottatt valgkort innen 10. august.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 8.00 og kl. 15.30 fra 12. august og til og med 6. september 2019:

  • Servicekontoret, Oppeid.

I tillegg er det mulighet for å stemme:

  • Drag - gammelskola: mellom kl. 12.00 og kl. 15.00 den 14, 21 og 28.august, mellom kl. 12.00 og kl. 18.00 den 4.september,
  • Storjord - biblioteket: mellom kl. 12.00 og kl. 15.00 den 22 og 29.august, mellom kl. 14.00 og kl. 18.00 den 5.september,
  • Hamarøy bygdeheim,
  • Dragstunet,
  • Storjord og Innhavet omsorgsboliger.

Dato og åpningstider se www.nyehamaroy.no og infoskjermer.