Tid og sted:

Fredag 16. august kl. 12.00 – 16.00, SPAR-butikken på Drag

Lørdag 17. august kl. 11.00 – 15.00, SPAR-butikken på Oppeid

 

I vår avla de fire største delprosjektene i prosjekt nye Hamarøy sine rapporter, og faggruppenes ledere (eller stedfortredere) vil også stille opp på standen. Dermed får du mulighet til å stille spørsmål om hva faggruppene har foreslått bør gjøres når den nye kommunen opprettes.

-Delprosjekt Helse og omsorg – Grete Prestegård

-Delprosjekt Kultur og frivillighet – Hilde Fredheim

-Delprosjekt Næring – Per Elling Braseth Ellingsen

-Delprosjekt Oppvekst – Kurt Fossvik / Gunnar Solstrøm