Hver onsdag fram mot valget vil det være valgmedarbeidere til stede for å ta imot forhåndsstemmer. Siste uka før valget, den 4. september, vil valglokalet på Drag ha langåpent til kl. 18:00. 

Åpningstider: 

14.8.2019               

12:00-15:00

21.8.2019         

12:00-15:00

28.8.2019               

12:00-15:00

4.9.2019                

12:00-18:00

Se andre valglokaler og åpningstider i nye Hamarøy her.