6 partier stiller liste i kommunevalget i Hamarøy: Arbeiderpartiet (AP), Fremskrittspartiet (FRP), Høyre (H), Senterpartiet (SP), Sosialistisk Venstreparti (SV), og Venstre (V).

 

Valglister for alle partiene

Arbeiderpartiet (AP)

Fremskrittspartiet (FRP)

Høyre (H)

Senterpartiet (SP)

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Venstre (V)

 

Alle partiene har også facebooksider med presentasjoner av sine kandidater, viktige valgkampsaker og partiprogram for hvert parti. Se linkene nedenfor.

Arbeiderpartiet (AP)

Fremskrittspartiet (FRP)

Høyre (H)

Senterpartiet (SP)

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Venstre (V)

 

Debatt Even.jpgEven Ediassen ledet dabattene både på Hamsunsenteret og på samfunnshuset på Drag.

 

Debatt Oppeid 1.jpg

Godt publikumsoppmøte på valgdebatten på Hamsunsenteret.

 

Debatt Drag 1.jpg

På samfunnshuset på Drag ble det etterhvert helt fullt i salen.