Britt Kristoffersen

Britt Kristoffersen (Sp) - ordfører

38 år, bor på Presteid. Har jobbet med lønn og regnskap de siste 5 år

britt.kristoffersen@hamaroy.kommune.no

90891354

Er opptatt av

- åpenhet og god informasjon slik at innbyggere kan følge med og påvirke

- at kvinner og ungdom skal synes, høres og delta der beslutninger tas

- god service til både små og store aktører, private og profesjonelle

- ei positiv utvikling for alle bygdene, der jeg tenker at oppskriften er god styring av kommuneøkonomien, framsnakking og bolystprosjekt, godt næringsarbeid, og ikke minst samarbeid, raushet og tålmodighet med hverandre i oppbyggingen av en ny kommune.

Elin Eidsvik

Elin Eidsvik (Ap) - varaordfører

55 år, bor på Oppeid. Rektor på Knut Hamsun videregående skole/Nordland fylkeskommune

elin.eidsvik@gmail.com

91818427

Min visjon for den nye kommunen er at alle innbyggere skal kjenne tilhørighet i Hamarøy, og at kommunen skal gi gode, likeverdige tjenester til alle som trenger det. Jeg har stor tro på de mulighetene den nye kommunen har når det gjelder samfunnsutvikling, næringsutvikling og kulturutvikling. Her er det stort potensiale.

Leif Harald Olsen

Leif Harald Olsen (Sp)

Bor på Storjord. Styreleder på Storjord Montessoriskole

leifh@storjordnp.no

97790768

Jeg er sterkt engasjert i kommunepolitikk, og brenner for at det skal være fint å bo i en distriktskommune som nye Hamarøy. Det er i distriktene vi skaper verdier, og det er her vi har ressursene, høster av naturen og bruker naturen til rekreasjon og opplevelser.

Øyvind Johansen

Øyvind Johansen (Sp)

50 år, bor på Storjord. Driver gårdsbruk med sau og ammeku, maskinentreprenør, butikk og veikro og begravelsesbyrå

oejoha4@online.no

99502717

Jeg er opptatt av å ta i bruk hele kommunen på en bærekraftig måte for å sikre bosetting og arbeidsplasser i årene som kommer. Er også opptatt av at nye Hamarøy skal tilby gode helsetjenester, oppvekstvilkår for barn og unge, og et økt fokus på næringslivet slik at vi får vekst i hele kommunen.

Johanne Ellingsen

Johanne Ellingsen (Sp)

72 år, bor på Drag. Har jobbet i helsetjenesten med ulike oppgaver

johanne.ellingsen@grunni.com

90696893

Mine politiske interesser er miljø, natur og helse. Vil arbeide for en likeverdig og samordnet helse og omsorgstjeneste for befolkningen i Nye Hamarøy.

Heidi Birgitta Andersen

Heidi Birgitta Andersen (Sp)

53 år, bor på Ájluokta/Drag. Jobber i Árran mánájgárdde/barnehage

heidi.birgitta@gmail.com

97774176

Hábmera suohkan/Hamarøy kommune er en kommune med sunn økonomi som folk i alle aldre vil bo i og flytte til. Likeverdighet, tillit og respekt for mangfold gir innbyggerne bolyst og trivsel.  

Are Strand

Are Strand (Sp)

51 år. Bor i Egerdalen. Er fesker

arestrand@live.no

91756018

En god kommune for alle. Bruke de naturgitte fortrinn vi har til fellesskapets beste, uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Asbjørn Ellingsen

​Asbjørn Ellingsen (Frp)

47 år, bor på Drag. Jobber på The Quartz Corp

asbellingsen@hotmail.com

90530817

Visjon for den nye kommunen: stolt og sterk.

Heidi Kalvåg

Heidi Kalvåg (H)

44 år. Bosatt på Drag. Jobber som styrer i Drag barnehage.

heidi.kalvaag@hamaroy.kommune.no

99603669

En bærekraftig kommune som er positiv og rustet for framtida. En kommune som ser innbyggere og ikke bare systemer.

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen (H)

64 år, bor på Drag. Selvstendig næringsdrivende

filip.mikkelsen@gmail.com

95086409

Jan-Folke Sandnes

Jan-Folke Sandnes (H)

63 år, bosted – Innhavet. Freelancer

fsandnes@online.no

41436045

Jeg vil arbeide for et inkluderende samfunn - hvor den enkelte gis muligheter til å greie seg selv. Jeg ønsker meg en næringsvennlig kommune og en "ja"-kommune hvor en gir muligheter og ikke setter begrensninger.

Lars Filip Paulsen

Lars Filip Paulsen (H)

40 år, bor på Drag. Jobber i Tysfjord kommune/Hamarøy kommune

larpau@hotmail.com

91618561

Bidra til bosetting og verdiskaping gjennom å føre en politikk som stimulerer til vekst og investeringer i privat sektor. Gjennom kunnskap og kompetanse vil jeg også bidra til utvikling av samiskspråklige tjenester.

Tommy Kristensen

Tommy Kristensen (Ap)

Bor på Drag. Jobber på The Quartz Corp

tommykristensen921@hotmail.com

99637599

Ann Irene Sæter

Ann Irene Sæter (Ap)

61 år, bor på Storjord. Jobber som seksjonssjef for høyere utdanning og forskning i Sametinget

ann.irene.saeter@samediggi.no

41635922

Jeg ønsker å bidra til at den nye kommunen skal bli et godt og trygt sted å bo for alle. Kommunen blir en del av samisk språkforvaltningsområde, den nye kommunen får flere ansvarsfelt enn i dag.

Terje Øien

Terje Øien (Ap)

65 år, bor på Oppeid. Jobber som lærer i ungdomsskolen på Oppeid

terje.oien@hamaroy.kommune.no

48259955

Min visjon er at folk i Nye Hamarøy kommune skal føle fellesskap på tvers av bygdene og at samfunnet skal få en positiv utvikling.

Miriam Paulsen

Miriam Paulsen (V)

39 år, bor på Drag. Arbeider som ambulansearbeider og daglig leder for bedriftshelsetjenesten HMS Nord-Salten

miriampaulsen@gmail.com

97617377

Jeg brenner for eldreomsorg og psykisk helse, samt at lulesamisk språk og kultur skal bli en naturlig del av nye Hamarøy.

Tone Ellingsen

Tone Ellingsen (SV)

46 år, bor på Drag. Jobber på Hamarøy kommune

tone.ellingsen@hamaroy.kommune.no/ toneisabel@hotmail.com

94256562

Hamarøy skal være en samlende kommune, der vi sammen arbeider for at kommunen er god å bo i for alle.  

Varamedlemmer kommunestyret

Asbjørn Bye
Tlf: 95701224

Lisbeth Øgsnes     
Tlf: 90124129

Keith Brian Berg     
Tlf: 91642531

Ane Thorp Steinsvåg   
Tlf: 95722568

Ingvald Sørensen    
Tlf: 95133821

Torbjørn Solhaug Olsen       
Tlf: 95528193             

Linda M. Tidemann Sandnes
Tlf: 48396386

Vegar Jakobsen Bæhr 
Tlf: 48181928

Anne Silja Turi      
Tlf: 90997425

May Valle       
Tlf: 97739636 

Stein Valle                 
Tlf: 91313589

Johnny Langmo           
Tlf: 93063331

Tone Jespersen          
Tlf: 93451905

Sølve M. Jakobsen     
Tlf: 47853478

Rikke E. Kalvåg          
Tlf: 94145805

Eirik Valle                 
Tlf: 48135510

Kjell-E. Westermann   
Tlf: 97692314

Svein Per Skarvik        
Tlf: 90733988

Kurt Ediassen               
Tlf: 99025729

Sverre Chr. Eriksen     
Tlf: 99502757

Maria-H. Willumsen     
Tlf: 97080091

Sten Hilling                
Tlf: 95746857 

Jannita Olvik              
Tlf: 95720012

Tor Petter Olsen         
Tlf: 48297220

Skjalg Solhaug            
Tlf: 45894479

Bård B. Hansen           
Tlf: 91731889

Christer Andreassen    
Tlf: 41417481

Rainer Soleng            
Tlf: 97889140

Konrad Hilling             
Tlf: 99000866   

Endre Kjevik              
Tlf: 97630573

Tom-Roger Ellingsen   
Tlf: 91579940

Johannes Roksand Fauchald    
Tlf: 92212487                  

Anita Overelv             
Tlf: 90991222

Svenn-Egil K. Duolljá   
Tlf: 41575131

May-Sissel Thomassen 
Tlf: 98818827