Hensikt

Øvelsen hadde til hensikt å samøve brannvesen og kommune, der fokuset var tidlig førstinnisats ved en akutt forurensingshendelse. Ofoten IUA (Ofoten interkommunale utvalg mot akutt forurensing) bistod med veiledning og gjennomgang av det lokale utstyret som finnes i Hamarøy. De stilte også med observatør.

Øvelsesscenarioet var som følger:
En tankbil havarerer, og det lekker mengder med olje ut i sjøen. Brannvesen og kommunens folk skal forhindre spredning av oljen, og øve lensesetting i sjøen for å samle oljesølet.

Øvingsmål og evaluering

Øvelsesmålene var å sjekke kvalitet og mengde på utstyr, øve lensesetting og ferdigheter, situasjonsforståelse, HMS-forhold og ansvarsforhold mellom kommune og brannvesen.

Øvelse ASK ble avsluttet ved at samtlige aktører bidro til evaluering, slik at de lokale mannskapene står bedre rustet til å håndtere forurensingshendelser både på sjø og land.

Initiativ og samvirke

Øvelsen er opprinnelig initiert av Salten IUA ved Bent Sollund, som ønsker at alle brannmannskaper i Salten skal øves på dette området for å styrke relasjonen mellom brannvesen og kommunens innsatsteam. Brannmannskapene er de som i realiteten er først ute ved denne typen hendelser, mens kommunen er pålagt å ha nødvendig beredskap for akutte forurensingshendelser med planverk og mannskap. Hamarøy hører inn under Ofoten IUA, som i tillegg til initiativtaker Salten IUA, har bidratt både med planlegging og gjennomføring.

DSC_7064.jpg

Planlegging før øvelse.

 

DSC_7097.jpg

Henting av utstyr.

 

DSC_7133.jpg

Fra kaia på Presteid.

 

DSC_7169.jpg

Båtene på vei til Finvik.

 

DSC_7180.jpg

Venter på at båtene skal ankomme Finvik.

 

DSC_7184.jpg

 

DSC_7224.jpg

"Oljesølet" samles opp.

 

DSC_7261.jpg

"Oljelekkasjen" føres mot land.