Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023, behandlet i møte 12.november, legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 12. - 27.november 2019.

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Forplikten plan 2020-2023

Gebyrforslag Kommunale tjenester 2020

Investeringsbudsjett VA 2020

Innkalling 12 11 19

Protokoll 12 11 19