Vaskeriet har en lang historie bak seg i Hamarøy, og ble startet opp like etter at dagens sykehjem sto ferdig i 1972. Det har vært flere ansatte innom i denne tiden, men enkelte ansatte har vært trofaste medarbeidere og kollegaer gjennom flere tiår. Vaskeriet har vært en avdeling der inkludering har stått høyt i fokus. Mange personer som av ulike årsaker har stått utenom arbeidslivet har fått en ny sjanse her. Også innvandrere som trengte en plass for å lære språk har vært godt ivaretatt på vaskeriet, og har blitt en del av de ansatte og arbeidsmiljøet.

DSC_7471.jpg

Fagleder på vaskeriet gjennom mange år, Hilda Egerdahl, ble spesielt takket av ved markeringen. Hun retter en stor takk til sine kollegaer, og forteller at hun aldri har gruet seg eller sett mørkt på å dra på jobb. Hun har stortrivdes ved sin arbeidsplass i alle år. Det samme bekrefter hennes tidligere kollegaer som var tilstede under markeringen. Det ble mye mimring og gode historier som kom frem fra de tidligere ansatte, og det ble en trivelig stund sammen. Vaskeriet vil bli savnet både hos de ansatte i kommunen, og hos brukere. Det er nå inngått avtale med Tysfjord ASVO som vil sørge for at ansatte og brukere får rent tøy i fremtiden. 

Hamarøy kommune takker de ansatte ved vaskeriet for samarbeidet og det arbeid som er utført gjennom mange år på en god og inkluderende måte.

DSC_7466.jpg