400.000 kroner er satt av til et Bli kjent-fond for nye Hamarøy. Frivillige lag/organisasjoner og institusjoner i Hamarøy og Tysfjord kan søke om tilskudd til ulike aktiviteter og arrangement fra fondet. Målet er å legge til rette for å bli bedre kjent gjennom aktivitet og samarbeid.

 

Enkelt å søke
Det deles ut inntil 10.000 kroner for hvert tiltak eller arrangement. Alt du trenger å gjøre er å gå inn på hjemmesiden www.nyehamaroy.no og fylle ut søknadsskjemaet med følgende informasjon:
-en beskrivelse av tiltaket
-en beskrivelse av hvordan folk skal finne ut av når og hvor arrangementet/tiltaket foregår
-en kort beskrivelse av hva pengene skal brukes til
-kontonummer for utbetaling
-ditt navn og telefonnummer, og epost eller postadresse hvor svaret på søknaden skal sendes


Typer arrangement/tiltak
I tidligere runder har nye Hamarøy gitt støtte blant annet til paintballturnering, grillkveld, sommerles-kampanje, lørdags-duodje med tradisjonell skinnsøm, Bli kjent-kveld for barnehageansatte, seminar om landskap, mineraler og industri i nye Hamarøy, og mye annet. Kravet er at tiltaket må rette seg mot innbyggere fra både Hamarøy og Tysfjord vest, og at tiltaket må foregå i en av de to kommunene.


Fondsstyre og behandling
Søknadene behandles av rådmannen og prosjektleder i nye Hamarøy kommune. Vedtak om tilskudd gis skriftlig.


Søknadsfrist
I 2019 er fristene 1. april og 1. oktober.


Utbetaling
Tilskuddet utbetales i henhold til vedtak til kontonummer oppgitt i søknad.


Søknad sendes på epost eller i vanlig post
epost:
postmottak@hamaroy.kommune.no
post: Hamarøy kommune, kommunehuset, 8294 Hamarøy.

 

Foto: Kjell Fredriksen