Vi oppfordrer alle innbyggere og interesserte å bruke nettside www.hamaroy.kommune.no og følge kommunens Facebook-side.