Her kan du lese hele saksfremlegget angående kommunevåpen.

Saksframlegg kommunevåpen

Hamarøy kommunevåpen bilder