Heidi Marie Kalvåg

Bjørkvik-Helland,  8270 Drag

tlf. 996 03 669  

mail:  heikal01@online.no

Kristin Elsbak

boks 14, 8261 Innhavet

tlf. 41434913 

mail: kristin.elsbak@online.no

Arne Andre Solvang

Fløyåsen 5, 8294 Hamarøy

tlf. 95754773

mail: arne.andre.solvang@nordlandsmuseet.no

Mareno Mikkelsen 

Hellandsberg, 8270 Drag

tlf. 91831800 

mail: mareno.mikkelsen@gmail.com

Anne Olafsen

Korsnes, 8275 Storjord i Tysfjord
tlf. 90873216

Marta Botne

Alleen 10, 8516 Narvik

tlf. 92063387

mail: prost@narvik.kirken.no

Vara

Ved forfall så innkalles først vara for det sokn som medlemmet representerer, deretter den kommune det representerer, og deretter etter resten av varalista:

Thorbjørn Jensen

8260 Innhavet

tlf. 41321545

mail: thorbjje57@gmail.com

Ane Thorp Stensvåg

8294 Hamarøy

tlf. 95722568

mail: ane.steinsvag@nfk.no

Johanne Ellingsen

tlf. 90696893 

mail: johanne.ellingsen@grunni.com

Anne Marie Johansen

Østviken, 8275 Storjord i Tysfjord
tlf. 97674483