Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse og omsorg

 Elisabeth Richter og Josef Dahlgren med barn og Dan og Eva Skoglund med barn_654x800

Styrket legetjeneste i nye Hamarøy kommune

Sammenslåingen av Hamarøy og Tysfjord kommunene er snart et faktum, og en trinnvis overgang er allerede på gang i helse og omsorgssektoren. Hamarøy kommune har jobbet med legerekruttering for å sikre en god, trygg og forsvarlig tjeneste til sine innbyggere. Bemanningen i legetjenesten vil fra 01.01.2020 bestå av 1 turnuslege (LIS1) og 5 fast ansatte leger. Driften av Drag legekontor vil da videreføres med styrket bemanning allerede fra oktober 2019.

DSC_3840

Fremtidens helsesektor i nye Hamarøy

Lurer du på hvordan fremtidens helse- og omsorgssektor i nye Hamarøy vil se ut? Faggruppa for helse presenterte sin rapport for fellesnemnda onsdag 18. juni.

icon Helse digital

Elektronisk pasientjournal innen Pleie og Omsorg

Som en del av Digitaliseringsprosjektet, i uka 21 gjennomførte faggruppa Helse Profil kurs for ansatte i Pleie og Omsorg på Tysfjord vestside. Profil er fagprogram for EPJ (elektronisk pasientjournal) som brukes i Pleie og Omsorg tjeneste i både Hamarøy og Tysfjord og som blir brukt som EPJ innen Pleie og Omsorg i nye Hamarøy.

DSC_3840

Hvordan skal Helse og omsorg ivaretas i nye Hamarøy?

Arbeidsgruppa for Helse- og omsorgssektoren i Nye Hamarøy arbeider nå med å beskrive statusen for sin sektor i dagens Hamarøy og Tysfjord kommuner. Med utgangspunkt i omsorgstrappa skal arbeidsgruppa komme med forslag blant annet til hvordan kommune kan:
- satse på åpen omsorg for at folk kan bo hjemme lengst mulig;
- ha et moderne døgn- og dagtilbud;
- ha et godt rehabiliteringstilbud med fokus på hverdagsrehabilitering;
- vektlegge et godt tilbud til demente;
- intensivere arbeidet med å innføre velferdsteknologi;
- utvikle psykiatritjenestene;
- utvikle helsesøster/jordmortjenesten;
- legge til rette for tjenester på samisk.