Det deles ut inntil 10.000 kroner for hvert tiltak eller arrangement. Søknadsskjema finnes her.