Enkelt å søke

Det deles ut inntil 10.000 kroner for hvert tiltak eller arrangement. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut søknadsskjemaet med følgende informasjon:

- en beskrivelse av tiltaket;

- en beskrivelse av hvordan folk skal finne ut av når og hvor arrangementet/tiltaket foregår;

- en kort beskrivelse av hva pengene skal brukes til;

- kontonummer for utbetaling;

- ditt navn og telefonnummer, og epost eller postadresse hvor svaret på søknaden skal sendes.

Typer arrangement/tiltak

I tidligere runder har nye Hamarøy gitt støtte blant annet til paintballturnering, grillkveld, sommerles-kampanje, lørdags-duodje med tradisjonell skinnsøm, Bli kjent-kveld for barnehageansatte, seminar om landskap, mineraler og industri i nye Hamarøy, og mye annet. Kravet er at tiltaket må rette seg mot innbyggere fra både Hamarøy og Tysfjord vest, og at tiltaket må foregå i en av de to kommunene.