Utover våren 2019 vil stadig flere delprosjekt igangsette sitt arbeid med kommunesammenslåinga. Etterhvert som delprosjektenes arbeid skrider frem vil informasjon bli tilgjengeliggjort for kommunenes innbyggere og ansatte.