Omstillingsavtalen skal gi ansatte trygghet i arbeidsforholdet, gi forutsigbarhet og bidra til et godt arbeidsmiljø under omstillingsarbeidet. Omstillingsavtalen er vedtatt politisk og gjelder for nye Hamarøy. Nye Narvik har vedtatt omtrent likelydende avtale.

Omstillingsavtalen febr.docx