Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Jan- Folke Sandnes er leder av PSU. Utvalget har ti faste medlemmer; seks politikere (som er faste medlemmer av fellesnemnda) og fire tillitsvalgte. I tillegg har hovedverneombud i begge kommunene fått tildelt møte- og talerett i PSU.