Under samlingen tirsdag fikk alle som har bidratt i prosjektets arbeid en viktig anerkjennelse. Justis- og beredskapsdepartementets pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner for 2019 er tildelt prosjektet Jasska/Trygg. Prosjektet fikk 250.000 kroner for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner og seksualisert vold. Prisen ble mottatt på vegne av Jasska av fylkesmann i Nordland Tom Cato Karlsen (se link nederst i saken).

Mange ulike fagfolk, ildsjeler, modige utsatte, og norske og utenlandske medieaktører, fra Finnmark til Oslo og London deltok på Jasska /Tryggs samling på Fauske. De hadde som mål å se på alt det gode arbeidet som er gjort i prosjektperioden, og å se litt framover mot det som kommer.

Prosjektet Jasska/Trygg oppsummert i noen nøkkeltall og stikkord:

  • Ett stort prosjekt, med 5 delprosjekt og mer enn 50 ulike koordinerte tiltak og prosesser av større omfang
  • En øvelse i samarbeid: Jasska/trygg forener resurser på tvers av ulikheter, lokale og eksterne
  • Fokus på å styrke helhetstenking, samordning og samskapning
  • Massivt med kunnskapsbygging hos barn og voksne, og utviklingsarbeid på systemnivå
  • Det er holdt 48 åpne arrangementer av typen: konferanser, fagdag, seminar, konsert, o.l, åpne for deltakelse fra ulike målgrupper
  • I overkant av 800 personer har deltatt på kurs i avdekkings- og handlingskompetanse
  • I overkant av 800 personer har deltatt på kurs i samisk kulturforståelse
  • 150 ledere og fagfolk har deltatt på fulldags øvelse i håndtering av observasjoner, bekymringer og akutte situasjoner med omsorgssvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Folk-og-samfunn/Tysfjord-prosjektet/jasskatrygg-far-arets-samarbeids--og-samordningspris/