NyeHamarøy_241018_A_1200x1345

Arealtall fra kartverket

Hamarøy
Landareal: 1034 km2
Sjøareal: 529 km2
Totalt areal: 1563 km2

Tysfjord Vest
Landareal: 979 km2
Sjøareal: 270 km2
Totalt areal: 1249 km2

Nye Hamarøy
Landareal: 2013 km2
Sjøareal: 799 km2
Totalt areal: 2812 km2

De viktigste grendene og tilhørende områder

STORJORD
Korsnes, Tysnes, Bognes, Østvik, Kalvik, Forså og Rørvik 

DRAG
Hellandsberg 

MUSKEN
Leirelv, Hustoft, Josommerseth, Pålsommerseth, Nordbukt og Hellemobotn

OPPEID
Juvika, Kulen, Brattli, Gurendal, Slettbakk og Hamsund, Egerdal og Buvåg Uteid og Kalstad, Presteid, Finvik og Nygård 

TRANØY
Nordbygda – Vassbotn, Brennvik, Helland, Sommersel, Leirvåg, Hamlot, Skogvoll og Steinsosen 

SKUTVIK
Ness, Liland, Steinslandsfjell, Røsvik, Skottestad, Hoffmansfjell og Haukås

INNHAVET
Sagfjorden, Kråkmo, Finnøy 

ULVSVÅG
Tortenås, Nordkil, Skarvik, Sørkil, Skillvassbakk og Kalvåg