www.nyehamaroy.no

Nye Hamarøy søker om ekstra midler til sammenslåingen