Utbetalinger fra Bli kjent-fondet for søknadsfrist 01.05.2019

Mottaker

Aktivitet

Aktivitetsdato  

Beløp

Barnas Turlag Hamarøy

Turer i nye Hamarøy med matservering

2019

2.500

Innhavet oppvekstsenter

Tur til helleristningene på Leiknes for barnehageansatte

12.06.2018

2.500

Hamarøy sjakklubb

Sjakktreff på Drag

Aug/Sept 2019

2.500

Konsertarrangement Kalle Urheim

Konsert på Innhavet

04.10.2019

2.500

Quartz Dart Club

Åpen dartkveld

2019

2.500

Omsorgsgruppen Røde Kors

Sosiale møter i grillhyttene ved Kalstadvannet og Hellandsberg

2019

2.500

Sagfjord lokalutvalg

Sagfjorddagan på Innhavet

13.-14. juli

2.500

Skutvik blandakor

Seminarhelg og konsert, Hamsunsenteret

18.-19.mai 2019, Konsert 15. juni

2.500

Hamarøy næringsforening

Medlemsmøte Tranøy fyr

17. juni 2019

2.500

Hamarøy kulturskole

Oppstart ungdomskor

2019

2.500

Hamarøy kulturskole

Sommermusikanter

Juli/Aug 2019

2.500

Hamarøy Røde kors hjelpekorps

Rekruttering

2019

2.500

Hamarøy IL / Drag IL

Felles lilleguttelag

Fotballsesong 2019

10.000

Bokbyen Hamarøy

Oppstartsmøte Drag, utvide virksomhet til Tysfjord vest

2019

2.500

Hamsundagene

Nettverk for kulturaktører i «det frie feltet»

2019

2.500

Sanitetsforeningens Omsorgsberedskapsgruppe

Møter og kurs for gruppemedlemmer

2019

2.500

Hamarøy og Tysfjord Bonde og Småbrukarlag

Kurs i slakting og partering, Tysfjord ASVO

Høst 2019

2.500